top of page
דבי קצב ליד מחשב נייד

ערוץ וידאו

במהלך השנים התארחתי במגוון תכניות טלוויזיה, אשר הזמינו אותי להסביר לגבי עניינים כלכליים שונים, לספר על יוזמות שלי או להרחיב על טורי דעה שכתבתי. מוזמנים לצפות בחלקם בעמוד זה.

ניהול תקציב * כלכלת המשפחה * ניהול מידע אישי