top of page

סקרי מחיר לא בכל מחיר - פאולה וליאון


התראיינתי בתכנית "חשבון משותף" והסברתי מתי כדאי לבצע סקרי מחיר ומתי לא, והדגמתי שיטה לביצוע הסקרים. מבוסס על טור שלי במאקו


#לעשותבמקוםלדבר #ערוץ2 #טיפיםלחיסכון #טלוויזיה #סקרימחיר #פאולהוליאון

bottom of page