top of page

סקרי מחיר – לא בכל מחיר

אתם לא חייבים לבצע השוואת מחירים בין כל המכולות בשכונה לפני שאתם קונים לילד סוכריה על מקל, אבל בהחלט יש דרכים לשלב את סקרי המחיר בקניות השוטפות שלכם, ובמיוחד בקניות הגדולות והיקרות. דבי קצב עם כמה עצות מועילות ומוזילות


למאמר המלא במאקו


#מאקו #mako #כלכלתהמשפחה #ניהולפיננסי #מעקבתקציבי #טיפיםלחיסכון

bottom of page