top of page

איך להוזיל במקצת את הקייטנות - פאולה וליאון


בפינה שלי ב"חשבון משותף" דיברנו על עלות הקייטנות ועל כמה טריקים להוזלתם במקצת.


#לעשותבמקוםלדבר #ערוץ2 #טיפיםלחיסכון #טלוויזיה #ילדים #קייטנות #פאולהוליאון

bottom of page