top of page

כיצד להשיג מידע מרוכז לגבי החסכונות הפנסיוניים שלנו

עודכן: 21 בדצמ׳ 2020


כיום, יש כמה דרכים לקבל מידע זה (כספים שנחסכים דרך המעסיק, ממשרות קודמות, קופות גמל שההורים פתחו לנו כשהיינו קטנים בשנות ה- 70 וה- 80...). בחרו את הדרך המועדפת עליכם וקדימה להתחיל לבדוק מה יש לכם!

מנוע האיתור של משרד האוצר – ממלאים כמה פרטים אישיים ומקבלים פלט ובו רק הפרטים של חברות הביטוח או בתי ההשקעות בהם יש חשבונות חיסכון ללא פעילות או פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) ואת סוג המוצר – קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח למקרה מוות (ללא חסכון). ללא עלות, אך מצריך הרבה עבודה לאתר מה בדיוק יש בכל חברה.

מסלקה פנסיונית – שדרוג של הנ"ל. גם זו יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו. פלטפורמה דיגיטלית אשר באמצעותה יכול כל אזרח לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. בעתיד, תאפשר המסלקה גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים. בזכות הנגישות של המידע, התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני צפויה להתגבר. עלות השירות המלא הינה 40 ש"ח. המידע מתקבל דרך המייל תוך 3 ימים. המידע מכיל את רשימת כל המוצרים הפנסיונים שיש לחוסך, הפעילים ואלו שאינם פעילים, תוך פירוט מלוא הנתונים בכל מוצר: סכומים צבורים, הפקדות חודשיות, דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים ועוד. לאחר 7 ימים מקבלת הדו"חות המידע נמחק מהמסלקה – לכן מומלץ לייצא אותו לקובץ ולשמור במחשב.

קשבורד - מערכת אינטרנטית המאפשרת לראות את סך החסכונות שצברת, בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים - במקום אחד ובצורה מאובטחת. הקשבורד מפעיל בקרות על הנתונים הפיננסיים ומזהה שגיאות ומחשב את ההפסד הכספי הצפוי לגיל פרישה. צבירה משוערכת בכל הקופות, תחזית צבירה לגיל הפרישה, תחזית קצבה לגיל הפרישה (ללא כספי חיסכון בקרנות השתלמות). למעוניינים להעמיק בתמונת המצב הפנסיונית – יש רמת פירוט גבוהה יותר, הכוללת את כל הקופות המרכיבות את החסכון הפנסיוני בתחומים השונים: קרנות פנסיה, חיסכון ביטוחי (ביטוח מנהלים), קופות גמל וקרנות השתלמות. בכל אחד מתחומים אלה ניתן לראות את ריכוז כל הקופות המשתייכות לתחום, או להתמקד במוצר ספציפי. עלות: 35 ₪. לוקח כ- 7 ימי לקבל את הנתונים ממועד ההצטרפות. הפלט מסודר וידידותי מאד, המידע נשאר באתר ולא נמחק.

bottom of page