top of page

כמה עולה לגדל ילד בישראל? - פאולה וליאון


לקראת הפינה הזו בתכנית "חשבון משותף" עשיתי חישובים והצגתי לליאון ופאולה כמה עולה בממוצע לגדל ילד בישראל, כדי לעזור להם עם ההתלבטות האם להביא ילד שלישי. ואיך חוסכים בעלויות על הילדים? קראו כאן:


#לעשותבמקוםלדבר #ערוץ2 #טיפיםלחיסכון #טלוויזיה #ילדים #פאולהוליאון

bottom of page