top of page

האם נכון לתגמל ילדים על מטלות בבית?


סוגיית התשלום לילדים עבור ביצוע מטלות בבית היא סוגיה שכיחה, שעולה כמעט בכל ייעוץ כלכלי להורים לילדים ומתבגרים. התשובה לשאלה "האם זה נכון"? ו"האם זה כדאי"? היא חד-משמעית, אך יש לתשובה סייג מפתיע.

האם נכון לתגמל ילדים על עזרה בבית? דבי קצב


Comments


bottom of page