top of page

האם נכון לתגמל ילדים על מטלות בבית?


סוגיית התשלום לילדים עבור ביצוע מטלות בבית היא סוגיה שכיחה, שעולה כמעט בכל ייעוץ כלכלי להורים לילדים ומתבגרים. התשובה לשאלה "האם זה נכון"? ו"האם זה כדאי"? היא חד-משמעית, אך יש לתשובה סייג מפתיע.

מוזמנים למידע מעורר המחשבות בטור שלי בלאומי דיגיטל בלוג

האם נכון לתגמל ילדים על עזרה בבית? דבי קצב


#ילדיםוכסף #לאומיבלוג #דמיכיס #חינוךכלכלי

bottom of page