top of page

כך תחסכו: תרגיל ראשון בניהול תקציב

עודכן: 21 בדצמ׳ 2020


רכזו את כל ההוצאות: אלו ששילמתם עליהן במזומן, אלו באשראי ואלו שמופיעות בתדפיסי הבנק. אחר כך רכזו את ההכנסות: המשכורות, הבונוסים ותשלומים שונים שמגיעים לכם. לבסוף, השוו את הסכומים ובדקו היכן ניתן וצריך לצמצם עלויות. נשמע פשוט? עכשיו נראה אתכם מתמידים. איך עושים זאת? לדבי קצב יש פתרון


bottom of page