top of page

6 פעולות שימנעו סכסוכי ירושה במשפחה


אי סדר עלול להוביל אחרי לכתו של בן משפחה למאבקים מיותרים ומדממים, שמסתיימים בעוגמת נפש רבה המלווה בהוצאות כספיות. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לארגן את עניינכם ולמנוע מיורשיכם כאבי לב

למאמר המלא במאקו - מרואיינת עו"ד רות גבריאל סרור#מאקו #mako #כלכלתהמשפחה #ניהולפיננסי #הגדלתהכנסה #תלוששכר

bottom of page