top of page

ביטוח מכשירי חשמל: כדאי לעשות או לא?כשאתם קונים מכשיר חשמל חדש, בדרך כלל יציעו לכם המוכרים להרחיב את תקופת האחריות, וסביר להניח שלאחר תקופת ההרחבה יציעו לכם לעשות זאת שוב. האם זה משתלם? לא בטוח, אבל אם אתם מתעקשים ניתן לבטח את מכשירי החשמל הביתיים בדרכים נוספות. דבי קצב בדקה

למאמר המלא

#MAKO #מאקו

bottom of page