top of page

עסק ושמו משפחה בע"מ

עודכן: 21 בדצמ׳ 2020


משפחה מורכבת קודם כל מרגשות, ביטחון, תמיכה, חום ואהבה. אבל כדי שמשפחה תצליח לתפקד מבחינה זו, היא גם צריכה לתפקד כלכלית. וכדי שזה יקרה, עלינו להתייחס אליה כאל עסק: לאזן בין הוצאות והכנסות, להשקיע בפיתוח ולנהל נכסים; דבי קצב בטור מיוחד לקראת יום המשפחה במאקו

למאמר המלא של דבי קצב במאקוbottom of page