top of page

תחפושות לפורים - פאולה וליאון


התראיינתי בתכנית "חשבון משותף" ונתתי את הטיפים שלי לחיסכון בעלויות תחפושות פורים. מבוסס על טור שלי במאקו


#לעשותבמקוםלדבר #ערוץ2 #טיפיםלחיסכון #טלוויזיה #פורים #תחפושות #פאולהוליאון

bottom of page