top of page

שליטה בהוצאות בילויי הילדים בחופשות החג - פאולה וליאון

עודכן: 1 בספט׳ 2019


התראיינתי בתכנית "חשבון משותף" והסברתי כמה אנו מוציאים על מתנות בשנה? כמה מומלץ לתת בארוע? ועל מתנה במעטפה בימי הולדת של הילדים כבר שמעתם?#לעשותבמקוםלדבר #ערוץ2 #טיפיםלחיסכון #טלוויזיה #חגים #בילויים #חופש #פאולהוליאון

bottom of page