top of page

צ'קים והוראות קבע - פאולה וליאון


התראיינתי בתכנית "חשבון משותף" והסברתי איך נכון להשתמש בצ'קים, האם הוראות קבע תופסות מסגרת, האם גם את חשבון החשמל כדאי לשלם בהוראת קבע?

לקריאה נוספת


#לעשותבמקוםלדבר #ערוץ2 #טיפיםלחיסכון #טלוויזיה #אשראי #צקים #פאולהוליאון

bottom of page