top of page

נפרדנו כך: כמה עולה להתגרש?

עודכן: 21 באוק׳ 2022


כל זוג יודע שגירושין יגרמו לטלטלה רגשית לכל בני המשפחה, אולם בדרך כלל הוא לא חושב על העלויות הכרוכות בכך. מלבד הייעוץ המשפטי שנע בין 50 ל-160 אלף שקל לכל צד, ישנם גם דמי מזונות שצריך לשלם מדי חודש, ירידה ברמת החיים בעקבות פיצול הבתים ועוד. דבי קצב מפרטת את כל הגורמים הכלכליים הנלווים להתליך הכואב הנקרא גירושין

למאמר המלא במאקו - מרואיינת: עו"ד רות גבריאל סרור


#מאקו #mako #כלכלתהמשפחה #ניהולפיננסי #גירושין

bottom of page