top of page

מתנות - טיפים לחיסכון - פאולה וליאון


התראיינתי בתכנית "חשבון משותף" והסברתי כמה אנו מוציאים על מתנות בשנה? כמה מומלץ לתת בארוע? ועל מתנה במעטפה בימי הולדת של הילדים כבר שמעתם?#לעשותבמקוםלדבר #ערוץ2 #טיפיםלחיסכון #טלוויזיה #מתנות #פאולהוליאון #מתנהבמעטפה

bottom of page