top of page

לתרום זה אופנתי


ציטטו את דבריי בכתבה שמדברת על העברת בגדים שסיימו אצלנו את הקדנציה לחנויות יד שנייה, בתמורה לקבלת תמורה או כתרומה. כתבה של יניב משיח בישראל היום.


לכתבה באתר של ישראל היום







#בגדים #ידשניה #תרומה #הכנסה #ישראלהיום


bottom of page