top of page

למה הילד השני עולה לנו כל כך הרבה כסף?


ההוצאות השוטפות מרקיעות שחקים, החסכונות לילדים מגדילים את האוברדרפט ופתאום, דווקא עכשיו, מתעורר צורך לשינוי בקריירה: כניסתו של ילד חדש למשפחה מהווה בום כלכלי לא קטן. אז מה עושים? מתמודדים. המדריך למשפחה המתרחבת

למאמר המלא במאקו

#מאקו #mako #כלכלתהמשפחה #ניהולפיננסי #מעקבתקציבי #ילדים

bottom of page