top of page

כשהמשכורת מפסיקה: 8 טיפים חשובים


אל תפדו מיד את כל הפיצויים המגיעים לכם, הקטינו את האשראי והמשיכו לשלם לחברות הביטוח; עד שתמצאו עבודה חדשה, הנה כמה עצות מועילות להתנהלות כלכלית נכונה בשעת אבטלה


bottom of page