top of page

כמה אתם מרוויחים?

פוסט זה פורסם במקומון "שרון חדש" ב 23.3.2012 :

בבואנו לחשב את ההכנסה האמיתית שלנו, עלינו קודם כל להכיר ולהבין היטב את תלוש המשכורת שלנו. התלוש הזה, שכולנו תמיד שמחים לקבל אך לאחר פתיחתו תמיד קצת מתאכזבים, מכיל מידע רב, שאין לקבלו כתורה מסיני.

להלן הדברים הכלליים שיש לבדוק בתלוש:

· הסכום ברוטו – האם כל ימי העבודה חושבו? האם הוכנסו סכומים מגולמים?

· ניכויי חובה – מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות. לפעמים גם מס ועד וביטוח הדדי.- תבררו מה מכוסה על ידי אלו.

· תנאים סוציאליים – קרן פנסיה/ביטוח מנהלים, קופת גמל, קרן השתלמות. האם אתם יודעים היכן הכספים שלכם מופקדים? האם המעסיק מפרשי את האחוזים הנכונים?

· הסכום נטו – זה לא בהכרח הסכום שיועבר לחשבון הבנק שלכם! מסכום זה מורידים את ניכוי הרשות.

· ניכוי רשות/התחייבויות – ביטוחים קבוצתיים, קניות דרך המעביד. תבדקו את נכונות הניכויים.

· נטו לתשלום – זה הסכום המועבר לחשבון הבנק שלכם.

· נקודות זיכוי במס – האם אתם מקבלים את מלוא הנקודות המגיעות לכם? אם חל שינוי במצבכם האישי עליכם לעדכן את המעסיק, יתכן ויש לכך משמעות מבחינת המיסוי. לדוגמא – תשלום מזונות מזכה בנקודות, הולדת ילד וכו'.

· היקף משרה – בדקו שתואם למה שסוכם.

· מספר ימי חופשה ומחלה – האם נוכה מספר הימים הנכון?

שווה לשאול את האחראי על השכר במקום עבודתכם לגבי כל דבר שאינו ברור, זו זכותכם המלאה. מומלץ לבצע השוואת תלושים לאורך זמן, לפעמים צצות חריגות שחובה לבדוק, לא פעם מדובר בטעות.

בנוסף להכנסה החודשית, על מנת לחשב כמה אתם באמת מרוויחים בראיה שנתית, הוסיפו את ההכנסות החד-שנתיות כגון משכורת 13, בונוס, קצובת נופש, קצובת ביגוד, הפרשי שכר.

עוד אלמנט שחייבים להוסיף לחשוב ההכנסה שלכם הינו קצבאות חודשיות מביטוח לאומי – ילדים, נכות וכו'. כמו גם הכנסה מנכסים, מתנות קבועות כגון עזרה שוטפת מהורים/ילדים וכו'.

לעצמאיים שמבינכם, השכר שלכם כמובן שונה מההכנסה של העסק והחישוב שלו קצת יותר מסובך. ניתן לחשב אותו באופן מדויק יותר רק אחרי שנה מהקמת העסק, כאשר סיימתם לשלם את כל חבות המס. בקשו מרואה החשבון דוח רווח והפסד שנתי כולל תשלומי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי (והפרשות סוציאליות! לא לשכוח להפקיד). רק אז תוכלו באמת להבין כמה הרווחתם. הרווח הזה, או חלק ממנו אם אתם משקיעים חלק בעסק, הוא בעצם ההכנסה שאתם מביאים הביתה.שרון חדש 23.3.12
תגובות


bottom of page