top of page

החופש הגדול: כך תחסכו בחמישה צעדים פשוטים


תרשמו על דף, אתם והילדים, את כל הפעילויות שאתם רוצים לעשות, אחר כך סננו את היקרות מאוד והלא-ריאליות שביניהן, בררו את העלויות של השאר וסדרו אותן בלוח השנה. בתקופת הקיץ ההוצאות גדולות, אבל יש פתרון: תכנון מראש. דבי קצב מסבירה איך עושים זאת

Comments


bottom of page