top of page

האם יש לכם עבודה עם תנאים מעולים?


תנאי העסקה זה הרבה מעבר למשכורת: האם המעסיק שלכם מפריש לכם פנסיה ראויה, משלם לכם על כל יום מחלה, מסבסד אירועים לילדים שלכם ודואג שהשירותים במשרד יהיו נקיים? עברו על הרשימה ותוכלו לדעת אם יש לכם תנאים טובים בעבודה

למאמר המלא במאקו - מרואיינת נירית גלר ג'מילי


#מאקו #mako #כלכלתהמשפחה #ניהולפיננסי #הגדלתהכנסה #עבודה

bottom of page