top of page

דור תומך בדור בעניינים כלכליים

פוסט זה פורסם במקומון "נקודה" ב 11.12.13:

הסביבה הצרכנית, השיווקית והפיננסית המתוחכמת של ימינו מהווה אתגר אמיתי ולא פשוט עבור כולנו, ועל אחת כמה וכמה עבור אנשים מבוגרים. משווקים שונים מנצלים את תמימותם, טוב ליבם, ומצבים גופניים מגבילים, ומחתימים אותם על דילים לא מתאימים ולא נחוצים. חשוב שתעזרו להוריכם או סבא וסבתא שלכם עם העניינים הכלכליים הבאים, ועוד יותר חשוב שתעשו זאת עם המון סבלנות, רגישות וכבוד.

· הניירת הכלכלית הבסיסית - וודאו כי הם מקבלים תדפיסי חשבונות בנק וכרטיסי אשראי באופן שוטף, עברו עליהם יחד אתם מדי כמה חודשים, טפלו בחיובים שנראים בעייתים, ותייקו אותם יחד איתם.

· בחינת התפלגות ההוצאות - באמצעות הניירת הנ"ל עברו יחד איתם על ההוצאות השונות לפי קטגוריות התקציב העיקריות ונסו להעריך האם הם מוציאים סכומים הגיוניים למצבם, במיוחד בסעיפי תקשורת, מזון, בריאות, מתנות.

· מיצוי זכויות – ישנם פטורים, הטבות והנחות רבות להן אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים ושאינם מנצלים, בתחומים ומגופים שונים ומסיבות שונות, מעבר לגיל: בשל מצב רפואי, או למי שהינו ניצול שואה, מפאת גובה הכנסה, ועוד. הגופים הנותנים הטבות כוללים מוסדות מוניציפליים (לדוג' ארנונה), חברת חשמל, רשות השידור, וחברות מסחריות (תחבורה ציבורית, מוסדות תרבות, לעיתים גם בנקים וכו'). על מנת לקבל את ההטבות נדרשת עבודת "ניירת" ראשונית או תקופתית, לכן, אחרי שעזרתם להם למפות את כל ההטבות הקבועות המגיעות להם, עיזרו להם גם עם האדמיניסטרציה הכרוכה בהשגתם.

· פוליסות ביטוח – עזרתכם או של בעל מקצוע במיפוי והבנת הפוליסות הפעילות (והמוקפאות) יכולה להועיל בזיהוי פוליסות אשר הינן כבר מיותרות וכדאי לבטל או כאלו חיוניות שחסרות וכדאי לשקול להוסיף.

· צוואות וייפוי כח - מומלץ שתשאלו את הוריכם האם יש להם צוואה, ולכל הפחות וודאו שהם אומרים לכם היכן היא נמצאת, כמו גם היכן מתויקים כל המסמכים הכלכליים החשובים האחרים. הסבירו שחשוב לכם לדעת זאת רק למטרת ידיעה בעת הצורך בעתיד, ולא לשם ביצוע פעולות כלשהן היום. במידה ואין להם צוואה, בחנו האם יש צורך ואם כן עודדו אותם לעשות אחת (עדיף באמצעות עורך דין). מומלץ גם שלפחות לאחד מכם, הילדים, יהיה ייפוי כח כללי ובמיוחד בחשבון הבנק של ההורים, ובאופן ספציפי במקרים של הורה בודד (אלמן/אלמנה או גרוש/גרושה).נקודה 11.12.13Comments


bottom of page