top of page

איפה הכסף

פוסט זה פורסם במקומון "נקודה" ב 24.5.13:

אתם יודעים מה עוד קרה כאן בשבוע שעבר, כשכולנו נרעשנו והתרגזנו למשמע הגזירות הכלכליות החדשות אשר יוטלו עלינו אוטוטו, שמטרתן צמצום הגרעון בתקציב המדינה כדי שבעוד שנתיים יהיה כאן טוב יותר (איך בדיוק? את זה יאיר לפיד לא הסביר...)? אז למי שפספס את הכתבות והפרסומות בטלויזיה, אספר שבשבוע שעבר הושק שירות ממשלתי חדש אשר עשוי לעזור לרבים מאתנו לסגור את החור בכיס שהגזירות החדשות תיכף יצרו. מדובר במנוע חיפוש אינטרנטי של משרד האוצר אשר באמצעותו ניתן לבדוק האם יש לכם או לקרובי משפחה שנפטרו "חסכונות אבודים". כלומר, חסכונות פנסיוניים או בביטוחי חיים, בבתי השקעות וחברות ביטוח, אשר שכחתם או שלא ידעתם על קיומם. לפי הערכות שונות, יש כ-10-15 מיליארד שקל של כספים אבודים בספרי חברות הביטוח!! לפני שאתם ניגשים לאתר (בכתובת www.itur.mof.gov.il) לברר האם גם לכם יש אוצר, ודאו כי בידיכם מספר תעודת זהות, תאריך הנפקת תעודת הזהות שלכם (הוא מודפס על התעודה עצמה) או תאריך פטירה של קרוב המשפחה. בנוסף, תדרשו לענות על שתי שאלות זיהוי (האם הונפק לך דרכון והאם יצאת מהארץ ב- 3 שנים האחרונות), לענות על שאלה מתמטית פשוטה ולאשר את תנאי השימוש באתר.

שימו לב כי חיפוש הכספים מתבצע רק ביחס לחשבונות לא פעילים, כלומר כאלו שלא הופקדו ולא נמשכו מהם כספים בשנה האחרונה, ושניתן לבצע חיפוש 5 פעמים בלבד לכל מספר תעודת זהות, אבל אפשר להדפיס, לשמור או לשלוח במייל את הרשימה המתקבלת. המנוע סורק את כל הנתונים שהתקבלו מהגופים המוסדיים ובמידה ונמצא חשבון העונה על הפרטים שהזנתם, תקבלו רשימה של שמות החברות כולל מספר טלפון, פקס, אתר ומייל. מכאן עליכם ליצור קשר עם אותן חברות ולברר בכמה כסף ובאיזה סוג חסכון מדובר, וכיצד ניתן לפדות את הכספים. כפי שכתוב באתר, "המידע המתקבל מהחיפוש מלמד על אפשרות קיומם של חשבונות או פוליסות, אך המידע הקובע אם החשבונות או הפוליסות אכן קיימים ומהן היתרות והזכויות בהם הוא המידע שנמצא אצל הגופים המוסדיים. בנתונים המוצגים עלולות ליפול שגיאות, וזאת בין שהטעויות נגרמו כתוצאה ממידע שהועבר מהגופים המוסדיים ובין שהטעויות התקבלו כתוצאה מעיבוד המידע לצורך הצגתו באתר". אז קדימה, לכו למחשב וחפשו את הכסף!נקודה 24.5.13
Comments


bottom of page