top of page

איך מצליחים לחסוך לחופשה משפחתית?


בתחום כלכלת המשפחה יש לנו רצונות רבים – לסגור את המינוס, לרכוש בית ולחסוך למטרות שונות. רצון טוב יש, אבל במקרים רבים המאמץ שנדרש לשם כך עוצר בעדנו להגשים זאת. איך משנים זאת? יש כמה פעולות פשוטות שידרבנו אתכם להתחיל את התהליך ולא לעצור באמצע. דבי קצב עם הטיפים

למאמר המלא במאקו

#מאקו #mako #כלכלתהמשפחה #ניהולפיננסי #מעקבתקציבי #חופשה

bottom of page