top of page

איך לדבר עם ילדים על כסף?


בגיל שנתיים למדו אותם לספור בעזרת מטבעות, בגיל ארבע קנו להם קופת חיסכון ובגיל 11 הסבירו להם שכסף לא קונה חברים; אל תפחדו לפגוע בתמימות של ילדיכם, הכינו אותם לחיים גם מבחינה כלכלית


למאמר המלא במאקו

#מאקו #mako #כלכלתהמשפחה #ניהולפיננסי #ילדיםוכסף #דמיכיס

bottom of page